Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
http://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność... 822
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 822
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wydanych opiniach - budowa kompleksu... 821
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa linii... 821
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 821
Przetargi: Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu. 821
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wariantu realizacji... 819
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 817
Komunikaty: Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 817
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Urszula Golec - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie. 816
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 816
Zaproszenia: Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Krzeszów. 815
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- PPIS w Nisku- wniosek o wydanie opinii w sprawie... 814
Zaproszenia: Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Krzeszów. 813
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 812
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 811
Radni Rady Gminy.: Agnieszka Niwińska. 811
Zaproszenia: Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Krzeszów. 811
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - miekos 809
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 809
Przetargi: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa....." 808
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 807
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydanym postanowieniu... 807
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej... 806
Aktualności: Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań związanych z rozwojem... 805
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zmiana decyzji... 804
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 802
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. 801
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 801
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 801
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 800
Komunikaty: Decyzja środowiskowa -zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 800
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 798
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów-... 797
Zaproszenia: Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Krzeszów. 796
Najwyższa Izba Kontroli: Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Rzeszowie. 794
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia... 793
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 790
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 790
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 788
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 787
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kanalizacja... 786
Komunikaty: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 785
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 782
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie stron o wydaniu decyzji- przebudowa... 782
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r. 780
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 779
Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowie.: Ogłoszenie o naborze. 778
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wszczęciu postępowania - elektrownia... 776
Zakładki: Referenda 774