Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
http://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 805
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- PPIS w Nisku- wniosek o wydanie opinii w sprawie... 804
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa linii... 804
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 804
Aktualności: Ogłoszenie o poszukiwaniu nauczyciela rytmiki. 801
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w sprzwie... 800
Aktualności: Informacja na temat przyjmowania wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych... 800
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wydanych opiniach - budowa kompleksu... 799
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o zebranym materiale... 799
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 798
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wariantu realizacji... 797
Komunikaty: Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 795
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 794
Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność... 794
Zaproszenia: Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Krzeszów. 793
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 791
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - miekos 791
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Urszula Golec - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie. 791
Zaproszenia: Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Krzeszów. 791
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 790
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Roman Pydo - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w... 790
Radni Rady Gminy.: Agnieszka Niwińska. 790
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 789
Radni Rady Gminy.: Agnieszka Niwińska. 788
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 787
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zmiana decyzji... 787
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej... 786
Przetargi: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa....." 786
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 786
Zaproszenia: Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Krzeszów. 785
Komunikaty: Decyzja środowiskowa -zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 783
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 783
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia... 781
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 781
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydanym postanowieniu... 781
Aktualności: Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań związanych z rozwojem... 781
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. 778
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Zofia Jeż - Dyrektor Przedszkola Gminnego w Krzeszowie. 778
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 777
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Stanisław Szafran - Dyrektor GZSiR "Błękitny San" w Krzeszowie. 776
Zaproszenia: Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Krzeszów. 774
Najwyższa Izba Kontroli: Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Rzeszowie. 774
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 772
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kanalizacja... 772
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów-... 771
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 768
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 768
Komunikaty: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 766
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 765
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie stron o wydaniu decyzji- przebudowa... 764