Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
http://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Radni Rady Gminy.: Agnieszka Niwińska. 765
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 765
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wydanych opiniach - budowa kompleksu... 763
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o zebranym materiale... 763
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Roman Pydo - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w... 763
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w sprzwie... 762
Aktualności: Informacja na temat przyjmowania wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych... 762
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zmiana decyzji... 762
Komunikaty: Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 762
Radni Rady Gminy.: Agnieszka Niwińska. 761
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wariantu realizacji... 760
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o zebranym materiale... 759
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 759
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - miekos 758
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zmiana decyzji... 758
Zaproszenia: Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Krzeszów. 757
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 756
Zaproszenia: Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Krzeszów. 755
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 754
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 752
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Zofia Jeż - Dyrektor Przedszkola Gminnego w Krzeszowie. 751
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Urszula Golec - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie. 751
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 751
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 751
Przetargi: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa....." 750
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Stanisław Szafran - Dyrektor GZSiR "Błękitny San" w Krzeszowie. 750
Aktualności: Ogłoszenie o poszukiwaniu nauczyciela rytmiki. 748
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 748
Zaproszenia: Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Krzeszów. 748
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej... 748
Komunikaty: Decyzja środowiskowa -zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 747
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kanalizacja... 747
Aktualności: Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań związanych z rozwojem... 745
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydanym postanowieniu... 745
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 745
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 741
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. 741
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia... 741
Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność... 739
Zaproszenia: Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Krzeszów. 738
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wszczęciu postępowania - elektrownia... 737
Najwyższa Izba Kontroli: Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Rzeszowie. 734
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów-... 732
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 732
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Ewa Małek - Inspektor d/s wymiaru podatków. 732
Komunikaty: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 731
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie stron o wydaniu decyzji- przebudowa... 730
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 728
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 728
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 728