Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
http://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Zaproszenia: Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Krzeszów. 717
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 715
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r. 714
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej... 713
Komunikaty: Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego 710
Radni Rady Gminy.: Michał Kutman. 709
Uchwały: Uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2011 r. 707
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o przeprowadzeniu... 707
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 705
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 705
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za III kwartał 2012 r. 704
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 704
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- wniosek o wyrażenie opinii przez RDOŚ w Rzeszowie-... 704
Zarządzenia: Zarządzenie Nr 258/10. 703
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Bożena Klekacz - Skarbnik Gminy Krzeszów. 701
Radni Rady Gminy.: Adam Paruch 701
Zarządzenia: Zarządzenie Nr 2/11. 701
Wybory do Parlamentu Europejskiego.: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów. 699
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Bożena Klekacz - Skarbnik Gminy Krzeszów. 699
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2012 r. 698
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 698
Zaproszenia: Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Krzeszów. 697
Rejestr Instytucji Kultury: Księga Rejestrowa Instytucji Kultury. 697
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 695
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 695
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 693
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 691
Aktualności: Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. 691
Radni Rady Gminy.: Mariusz Olszówka - Przewodniczący Rady Gminy. 689
Przetargi: Zarządzenie Nr 227/14 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 20 lutego 2014 r. 687
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Halina Łoś - Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej... 684
Aktualności: Informacja na temat Wyprawki Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015. 681
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 681
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 681
Komunikaty: Zawiadomienie o wydaniu dnia 12 czerwca 2013 decyzji znak SKO-402/E/791/2013... 680
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wszczęciu... 680
Wybory do organów samorządu terytorialnego.: Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie z dnia 22 października... 679
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. 679
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 677
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 677
Rejestr Instytucji Kultury: Rejestr Instytucji Kultury Gminy Krzeszów 676
Rejestr Instytucji Kultury: Księga Rejestrowa Instytucji Kultury. 675
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o zebranym dotychczs... 671
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o przeprowadzeniu... 671
Zarządzenia: Zarządzenie Nr 147/13. 669
Radni Rady Gminy.: Zbigniew Jajak. 668
Wybory do organów samorządu terytorialnego.: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie z dnia 22 października... 667
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 667
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Maria Szewczyk - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie. 666
Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność... 665