Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
http://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Dane główne 227575
Rejestr zmian 57157
Statystyka 29995
Jednostki podległe: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie 6939
Jednostki podległe: Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowie 5550
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Bystrem 5467
Redakcja biuletynu 5138
Jednostki pomocnicze: Sołectwa 5013
Jednostki podległe: Pomoc społeczna 3714
Jednostki podległe: Szkoły podstawowe 3484
Jednostki podległe: Szkoły 3463
Jednostki podległe: Jednostki budżetowe 3422
Jednostki podległe: Instytucje kultury 3383
Jednostki podległe: Zakłady budżetowe 3148
Jednostki podległe: Przedszkola 3083
Jednostki podległe: Spółki prawa handlowego z udziałem gminy 2952
Jednostki podległe: Przedszkole Gminne w Krzeszowie 2835
Wykaz spraw 2711
Jednostki podległe: Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie 2648
Jednostki podległe: Szkoła Podstawowa w Krzeszowie 2479
Jednostki podległe: Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Krzeszów. 2410
Jednostki podległe: Gminny Zakład Sportu i Rekreacji "Błękitny San" w Krzeszowie 2165
Przetargi: Notatka z wyboru najkorzystniejszej oferty. 1851
Jednostki pomocnicze: Kamionka Dolna 1815
Jednostki pomocnicze: Kamionka Górna 1789
Uchwały: Uchwała Nr XXV/182/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 04.07.2013 r. 1723
Jednostki pomocnicze: Bystre 1693
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Stanisław Nowakowski - Wójt Gminy Krzeszów. 1617
Jednostki pomocnicze: Krzeszów 1614
Jednostki pomocnicze: Podolszynka Plebańska 1592
Przetargi: Wstępne zapytanie ofertowe. 1584
Jednostki pomocnicze: Krzeszów Dolny 1578
Aktualności: Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego. 1537
Jednostki pomocnicze: Łazów 1526
Jednostki pomocnicze: Podolszynka Ordynacka 1523
Jednostki pomocnicze: Koziarnia II 1505
Jednostki pomocnicze: Sigiełki 1505
Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na Aktywność... 1503
Jednostki pomocnicze: Koziarnia I 1487
Przetargi: Wstępne zapytanie ofertowe. 1441
Skład Rady: Skład Rady Gminy 1438
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1416
Aktualności: Informacja o projekcie systemowym "Czas na aktywność w Gminie Krzeszów"... 1410
Jednostki pomocnicze: Kustrawa 1371
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 1364
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 1360
Skład Rady: Przewodniczący Rady Gminy. 1351
Przetargi: Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii... 1332
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 1309