Gmina Krzeszów

Aktualności zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe - urny wyborcze

ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: urn wyborczych

Zamawiający: GMINA KRZESZÓW

  1. Przedmiot zamówienia:

Urny wyborcze zgodnie z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 marca 2016 r. (M.P. poz. 312  z późn. zm.)

a)      3 szt. wykonane zgodnie z załącznikiem nr 1

b)      2 szt. wykonane zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Okres realizacji zadania: do dnia  30.06.2016 r.
3. Kryterium oceny oferty: cena -  waga 100%
4. Sposób przygotowania oferty:

  • Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA”
  • Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe: Urny wyborcze”. Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego: Urząd Gminy ul. Rynek 2, 37-418 Krzeszów, sekretariat lub przesłać:  e-mailem m.kasperek@krzeszow.pl

5. Termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia  06.05.2016 r. do godz. 09:00.

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 kwietnia 2016 10:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pokora
Ilość wyświetleń: 863
02 maja 2016 08:19 Ewa Pokora - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 maja 2016 08:18 Ewa Pokora - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 kwietnia 2016 10:54 Ewa Pokora - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl