Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 16.08.2018 r. Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Przetarg nieograniczony "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni...

czytaj więcej o Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania »

Informacja z sesji otwarcia ofert 03.08.2018 r.

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 03.08.2018 r. Dotyczy zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

czytaj więcej o Informacja z sesji otwarcia ofert 03.08.2018 r. »

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 01.08.2018 r.

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Przetarg nieograniczony "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 01.08.2018 r. »

Informacja o sprostowaniu błędu pisarskiego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Przetargi

Informuję, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji...

czytaj więcej o Informacja o sprostowaniu błędu pisarskiego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) »

Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

czytaj więcej o Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg »

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.07.2018 r. Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie"

czytaj więcej o Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania »

Informacja z sesji otwarcia ofert 13.07.2018 r.

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 13.07.2018 r. Dotyczy zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

czytaj więcej o Informacja z sesji otwarcia ofert 13.07.2018 r. »

Realizacja: IDcom.pl