Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.03.2018 r.

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.1.ul.PK.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych - ul. Pocztowa i Klasztorna w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.03.2018 r. »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Informacja z sesji otwarcia ofert 25.01.2018 r.

Przetargi

Znak sprawy RG.271.1.n.dK.2018 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

czytaj więcej o Informacja z sesji otwarcia ofert 25.01.2018 r. »

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.01.2018 r.

Przetargi

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017 Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.01.2018 r. »

Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272"

Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.2.dK.2017 Nazwa zadania: "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272"

czytaj więcej o Przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272" »

Realizacja: IDcom.pl