Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego Nr RG.271.03.K.b.2016 Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 616 504,00 zł

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Zapytanie ofertowe droga dojazdowa do gruntów w Bystrem

Przetargi

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bystre o nr ewid. 551, 558”

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe droga dojazdowa do gruntów w Bystrem »

Zapytanie ofertowe droga "Graniczka" dz. nr ew. 741

Przetargi

Przebudowa drogi „Graniczka” dz. nr ewid. 741 w km 0+000 – 0+240 w miejscowości Krzeszów

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe droga "Graniczka" dz. nr ew. 741 »

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.02.Sch.2016 Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia,...

czytaj więcej o Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Opracowanie studium wykonalności dla zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre, Sigiełki, Łazów,...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.02.Sch.2016. Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności

Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium wykonalności Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności »

Zestawienie ofert cenowych.

Przetargi

Dotyczy zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Zestawienie ofert cenowych. »

Realizacja: IDcom.pl