Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.02.Sch.2016 Nazwa zadania: Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia,...

czytaj więcej o Ogłoszenie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Opracowanie studium wykonalności dla zadania: Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bystre, Sigiełki, Łazów,...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.271.02.Sch.2016. Nazwa zadania: "Przebudowa dróg gminnych nr 102403R i ul. Niwa w miejscowości Kamionka-Kolonia, stanowiących...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności

Przetargi

Zapytanie ofertowe na usługę opracowania studium wykonalności Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,...

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe na usługę opracowania Studium wykonalności »

Zestawienie ofert cenowych.

Przetargi

Dotyczy zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Zestawienie ofert cenowych. »

Informacja o ogłoszeniu przetargu,

Przetargi

Sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Sigiełki.

czytaj więcej o Informacja o ogłoszeniu przetargu, »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.01.Os.K.2016 Nazwa zadania: Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów"...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów"etap I, II, III

Przetargi

Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów" etap I, II, III Zmiany 13.05.2016 r. - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - SIWZ - zmieniony - Odpowiedzi na pytania Rachunek bankowy: - Nadsański Bank...

czytaj więcej o Wykonanie właściwych robót dla zadania pn. "Osuwisko ROTUNDA w miejscowości Krzeszów"etap I, II, III »

Realizacja: IDcom.pl