Gmina Krzeszów

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXIX/173/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 05.09.2017 r.

Uchwały

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXIX/173/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 05.09.2017 r. »

Uchwała Nr XXVIII/171/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r.

Uchwały

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXVIII/171/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r. »

Uchwała Nr XXVIII/170/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r.

Uchwały

W sprawie określenia górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy...

czytaj więcej o Uchwała Nr XXVIII/170/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r. »

Uchwała Nr XXVIII/169/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r.

Uchwały

W sprawie ustalenia dopłat do zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXVIII/169/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r. »

Uchwała Nr XXVIII/168/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r.

Uchwały

W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXVIII/168/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r. »

Uchwała Nr XXVIII/167/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r.

Uchwały

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/145/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXVIII/167/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 03.07.2017 r. »

Realizacja: IDcom-web.pl