Gmina Krzeszów

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XXV/148/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 01.03.2017 r.

Uchwały

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów na rok 2017.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXV/148/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 01.03.2017 r. »

Uchwała Nr XXV/147/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 01.03.2017 r.

Uchwały

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/130/16 Rady Gminy Krzeszów z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXV/147/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 01.03.2017 r. »

Uchwała Nr XXV/145/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 01.03.2017 r.

Uchwały

W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXV/145/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 01.03.2017 r. »

Uchwała Nr XXV/143/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 01.03.2017 r.

Uchwały

W sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w Gminie Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XXV/143/17 Rady Gminy Krzeszów z dnia 01.03.2017 r. »

Realizacja: IDcom-web.pl