Gmina Krzeszów

Zarządzenia (2018) zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 217/17.

Zarządzenia

W sprawie ustalenia składu Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 217/17. »

Zarządzenie Nr 216/17.

Zarządzenia

W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 216/17. »

Zarządzenie Nr 215/17.

Zarządzenia

W sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku Koła Łowieckiego "POLANA" w Nowej Sarzynie oraz ustalenia regulaminu mediacji.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 215/17. »

Zarządzenie Nr 214/17.

Zarządzenia

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół w Krzeszowie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 214/17. »

Zarządzenie Nr 213/17.

Zarządzenia

W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzeszowie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 213/17. »

Zarządzenie Nr 212/17.

Zarządzenia

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Krzeszowie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 212/17. »

Zarządzenie Nr 211/17.

Zarządzenia

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkół w Krzeszowie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 211/17. »

Zarządzenie Nr 210/17.

Zarządzenia

W sprawie odwołania Pana Mirosława Sieka ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krzeszowie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 210/17. »

Zarządzenie Nr 208/17.

Zarządzenia

W sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem, dla której organem prowadzącym jest Gmina Krzeszów.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 208/17. »

Realizacja: IDcom-web.pl