Gmina Krzeszów

Zarządzenia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 196/17.

Zarządzenia

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 196/17. »

Zarządzenie Nr 195/17.

Zarządzenia

W sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie do ustanawianiania rodziny wspierającej oraz rozwiązywania umów w tym zakresie.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 195/17. »

Zarządzenie Nr 194/17.

Zarządzenia

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2017/2018 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 194/17. »

Zarządzenie Nr 193/17.

Zarządzenia

W sprawie przyjęcia projektu uchwał rady gminy.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 193/17. »

Zarządzenie Nr 191/17.

Zarządzenia

W sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 191/17. »

Zarządzenie Nr 190/17.

Zarządzenia

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2017.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 190/17. »

Zarządzenie Nr 189/17.

Zarządzenia

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2016 rok oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 189/17. »

Zarządzenie Nr 188/17.

Zarządzenia

W sprawie przyjęcia projektu uchwał rady gminy.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 188/17. »

Realizacja: IDcom-web.pl