Gmina Krzeszów

Zarządzenia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 165/16.

Zarządzenia

W sprawie przygotowania i przedstawienia Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2017 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 165/16. »

Zarządzenie Nr 164/16.

Zarządzenia

W sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 164/16. »

Zarządzenie Nr 161/16.

Zarządzenia

W sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bystre o nr ewid. 551, 558.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 161/16. »

Zarządzenie Nr 160/16.

Zarządzenia

W sprawie powołania Komisji do odbioru zadania pn. Przebudowa drogi "Graniczka" dz. nr ewid. 741 w km 0+000-0+240 w miejscowości Krzeszów.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 160/16. »

Realizacja: IDcom-web.pl