Gmina Krzeszów

Zarządzenia zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zarządzenie Nr 150/16.

Zarządzenia

W sprawie opracowania projektu budżetu gminy na 2017 rok.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 150/16. »

Zarządzenie Nr 149/A/16.

Zarządzenia

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 149/A/16. »

Zarządzenie Nr 149/16.

Zarządzenia

W sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 149/16. »

Zarządzenie Nr 148/16.

Zarządzenia

W sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Krzeszów dla samorządowej instytucji kultury.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 148/16. »

Zarządzenie Nr 146/16.

Zarządzenia

W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej w Bystrem.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 146/16. »

Zarządzenie Nr 145/16.

Zarządzenia

W sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bystrem.

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 145/16. »

Zarządzenie Nr 144/16.

Zarządzenia

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz...

czytaj więcej o Zarządzenie Nr 144/16. »

Realizacja: IDcom-web.pl