Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Dane teleadresowe

Nazwa:Gmina Krzeszów
Rodzaj:gmina wiejska
NIP:

602-00-09-697

Województwo:podkarpackie
Powiat:niżański
Gmina:Krzeszów
Miejscowość:Krzeszów
Adres:Rynek 2
Kod pocztowy:37-418
Kontakt:

15 879 83 51

15 879 83 52

15 879 83 53

15 879 82 54

sekretariat@krzeszow.pl

www.krzeszow.pl

Obszar:62,38 km²
Liczba mieszkańców:4 309 mieszkańców
Wójt Gminy:

mgr inż. Stanisław Nowakowski

507 189 703

s.nowakowski@krzeszow.pl

Zastępca Wójta:

mgr inż. Wiesław Kasperek

508 292 703

w.kasperek@krzeszow.pl

Sekretarz Gminy:

mgr inż. Robert Kowal

508 202 377

sekretarz@krzeszow.pl

Skarbnik Gminy:

mgr Bożena Klekacz

b.klekacz@krzeszow.pl

Godziny pracy::

poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Rachunek bankowy:

Nadsański Bank Spółdzielczy Filia Krzeszów
60 9430 1045 5012 4142 2000 0001