Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Spółki prawa handlowego z udziałem gminy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie