Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Sołectwa

Bystre
Kamionka Dolna
Kamionka Górna
Koziarnia I
Koziarnia II
Krzeszów
Krzeszów Dolny
Kustrawa
Podolszynka Ordynacka
Podolszynka Plebańska
Sigiełki
Łazów