Gmina Krzeszów

Prawo miejscowe - rok 2019

Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16.09.2019 r.

Uchwały | 05 listopada 2019 14:56

W sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/190/09 Rady Gminy Krzeszów z dna 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego,...

czytaj więcej o Uchwała Nr VIII/62/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 16.09.2019 r. »

Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 05.08.2019 r.

Uchwały | 11 października 2019 11:42

W sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

czytaj więcej o Uchwała Nr VII/56/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 05.08.2019 r. »

Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały | 19 lipca 2019 12:35

W sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego...

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/52/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały | 19 lipca 2019 12:23

W sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie oraz dzieci młodsze,

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/51/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały | 19 lipca 2019 12:17

W sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/50/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r.

Uchwały | 19 lipca 2019 12:02

W sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

czytaj więcej o Uchwała Nr VI/49/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.06.2019 r. »

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

Uchwały | 08 kwietnia 2019 09:51

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r. »

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

Uchwały | 08 kwietnia 2019 09:20

W sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krzeszów".

czytaj więcej o Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r. »

Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r.

Uchwały | 15 lutego 2019 12:20

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

czytaj więcej o Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r. »

Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.