Gmina Krzeszów

Prawo miejscowe - rok 2019

Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

Uchwały | 08 kwietnia 2019 09:51

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr V/37/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r. »

Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r.

Uchwały | 08 kwietnia 2019 09:20

W sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Krzeszów".

czytaj więcej o Uchwała Nr V/34/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 06.03.2019 r. »

Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r.

Uchwały | 15 lutego 2019 12:20

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

czytaj więcej o Uchwała Nr IV/24/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r. »

Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r.

Uchwały | 15 lutego 2019 12:17

W sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/103/16 Rady Gminy Krzeszów z dnia 5 lipca 2016 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 18.01.2019 r. »

Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.12.2018 r.

Uchwały | 30 stycznia 2019 10:41

W sprawie określenia zasad zwrotu wydatków z zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata...

czytaj więcej o Uchwała Nr III/15/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.12.2018 r. »

Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.12.2018 r.

Uchwały | 30 stycznia 2019 10:27

W sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

czytaj więcej o Uchwała Nr III/14/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21.12.2018 r. »

Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2018 r.

Uchwały | 15 stycznia 2019 09:58

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2019.

czytaj więcej o Uchwała Nr II/3/18 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2018 r. »

Realizacja: IDcom.pl