Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Wykaz spraw / alfabetycznie

Zdo góry

Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów, których wiek przekracza 10 lat, rosnących na terenie gminy Krzeszów, z wyłączeniem pomników przyrody i drzew rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków.