Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Komisje: Skład Komisji Rewizyjnej. 1338
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1336
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1335
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 1334
Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 1332
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 1326
Komunikaty: Decyzja PPIS w Nisku w sprawie jakości wody 1324
Przetargi: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1321
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wydaniu decyzji- wydobycie kruszywa... 1318
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1315
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczęństwa o wydaniu decyzji-... 1313
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1311
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 1310
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zawiadomienie... 1310
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie stron o wydaniu decyzji- kanalizacja... 1308
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 1307
Komisje: Skład Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. 1304
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1298
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia... 1297
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowie.: Ogłosze o wyniku naboru. 1297
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1296
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 1295
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- PPIS w Nisku- wniosek o wydanie opinii w sprawie... 1295
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wydaniu postanowienia- elektrownie... 1294
Przetargi: Odpowiedzi na pytania. 1290
Komunikaty: Obwieszczenie Wójta Gminy Kuryłówka 1283
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie stron o wydaniu decyzji- kanalizacja... 1283
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 1283
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- wniosek o uzgodnienie realizacji inwestycji- farma... 1282
Komunikaty: Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego 1280
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 1279
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego 1276
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o zebranym materiale... 1276
Informacje o stanie mienia komunalnego: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krzeszów przeznaczonej... 1276
Przetargi: Odpowiedzi na pytania. 1275
Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność... 1274
Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 1274
Uchwały: Uchwała Nr XXV/183/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 04.07.2013 r. 1273
Przetargi: Ogłoszenie o wyniku przetargu. 1273
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu. 1271
Zakładki: Referenda 1270
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krzeszowie.: Ogłoszenie o naborze. 1267
Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 1263
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1262
Aktualności: Informacja na temat realizacji programu YOUNGSTER PLUS. 1262
Przetargi: Odpowiedzi na pytania do przetargu. 1260
Aktualności: Dyżur pracownika Regionalnego Ośrodka EFS z Tarnobrzega. 1260
Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna 1259
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- RDOŚ w Rzaszowie- wniosek o wydanie opinii w sprawie... 1258
Przetargi: Odpowiedzi na pytania do przetargu. 1257