Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 842
Komunikaty: Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 841
Aktualności: Informacja na temat przyjmowania wniosków o przyznanie zasiłków rodzinnych... 840
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 840
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w sprzwie... 838
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- wniosek o wyrażenie zgody na zmianę wariantu realizacji... 838
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zawiadomienie... 838
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 837
Zaproszenia: Zaproszenie na XV sesję Rady Gminy Krzeszów. 836
Zaproszenia: Zaproszenie na XVII sesję Rady Gminy Krzeszów. 836
Przetargi: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. 836
Komunikaty: Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 835
Radni Rady Gminy.: Agnieszka Niwińska. 835
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- ocena oddziaływania na środowisko- obwieszczenie... 834
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 834
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 834
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 833
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Urszula Golec - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie. 831
Przetargi: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa....." 831
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - miekos 830
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydanym postanowieniu... 830
Zaproszenia: Zaproszenie na XIX sesję Rady Gminy Krzeszów. 828
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- wniosek do... 828
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. 828
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 828
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- PPIS w Nisku- wniosek o wydanie opinii w sprawie... 826
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 825
Najwyższa Izba Kontroli: Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Rzeszowie. 824
Komunikaty: Decyzja środowiskowa -zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 823
Aktualności: Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań związanych z rozwojem... 823
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wezwaniu do uzupełnienia karty informacyjnej... 823
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 823
Zakładki: Referenda 823
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 817
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zmiana decyzji... 816
Zaproszenia: Zaproszenie na XXIV sesję Rady Gminy Krzeszów. 814
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r. 813
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 813
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów-... 812
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 812
Komunikaty: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie 811
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 808
Komunikaty: Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 806
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia... 805
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 805
Komunikaty: Postępowanie transgraniczne dla przedsięwzięcia pn."Budowa nowej instalacji... 805
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - zawiadomienie o wszczęciu postępowania - kanalizacja... 801
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie stron o wydaniu decyzji- przebudowa... 800
Asystent Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzeszowie.: Ogłoszenie o naborze. 799
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wszczęciu postępowania - elektrownia... 798