Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 1213
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa linii... 1209
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 1209
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Samorzadowego Kolegium Odwoławczego... 1208
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wydanej decyzji- kanalizacja Koziarnia... 1207
Komunikaty: Decyzja PPIS w Nisku w sprawie jakości wody 1207
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 1207
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wydanych opiniach - budowa kompleksu... 1207
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zawiadomienie... 1206
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. 1205
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 1204
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1203
Przetargi: Wstępne zapytanie ofertowe. 1202
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - miekos 1198
Komunikaty: Decyzja środowiskowa -ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny... 1197
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- kanalizacja... 1197
Informacje o stanie mienia komunalnego: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Krzeszów przeznaczonych... 1195
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 1195
Przetargi: Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Przebudowa....." 1195
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wydaniu decyzji- kanalizacja Koziarnia... 1190
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- kanalizacja... 1189
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 1188
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 1188
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia... 1186
Główny Księgowy w ZEASiP Gminy Krzeszów.: Zarządzenie NR 6/2017 Kierownika ZOEASiP Gminy Krzeszów. 1185
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- budowa kompleksu fotowoltaicznego- wniosek o uzgodnienie... 1183
Uchwały: Ocena zasobów pomocy społecznej. 1182
Komunikaty: Decyzja środowiskowa - wniosek o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji-... 1181
Zaproszenia: Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Krzeszów. 1181
Przetargi: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym. 1179
Najwyższa Izba Kontroli: Kontrola Najwyższej Izby Kontroli - Delegatura w Rzeszowie. 1173
Zarządzenia: Zarządzenie Nr 209/13. 1172
Komunikaty: Decyzja środowiskowa -ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny... 1170
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 1170
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 1170
Przetargi: Wstępne zapytanie ofertowe (szacunkowe) 1169
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 1165
Komunikaty: Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna o rozpoczęcia postępowania... 1165
Komunikaty: Informacja na temat usuwania wyrobów zawierających azbest 1165
Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność... 1164
Komunikaty: Stwierdzenie przydatności wody do spożycia 1164
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 1163
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- rozbudowa linii... 1162
Komunikaty: Komunikat PPIS w Nisku w sprawie jakości wody 1161
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- zawiadomienie... 1161
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- zawiadomienie społeczeństwa o wydaniu decyzji-... 1161
Informacje o stanie mienia komunalnego: Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Krzeszów przeznaczonych... 1159
Uchwały: Uchwała Nr XXII/147/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.01.2013 r. 1156
Przetargi: Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu. 1154
Przetargi: Odpowiedzi na pytania: dostawa używanej ładowarki teleskopowej 1154