Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Wiesław Kasperek - Zastępca Wójta Gminy Krzeszów. 860
Zaproszenia: Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Krzeszów. 859
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. 858
Aktualności: Informacja o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 858
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Roman Pydo - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w... 856
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 854
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 852
Zaproszenia: Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Krzeszów. 851
Zaproszenia: Zaproszenie na XXIII sesję Rady Gminy Krzeszów. 848
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 848
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 847
Przetargi: Zarządzenie Nr 227/14 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 20 lutego 2014 r. 845
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 845
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2012 r. 844
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 842
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o przeprowadzeniu... 842
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Ewa Małek - Inspektor do spraw wymiaru podatków. 840
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Wiesław Kasperek - Zastępca Wójta Gminy Krzeszów. 837
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 837
Aktualności: Informacja na temat Wyprawki Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015. 836
Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w OPS Krzeszów.: Informacja o wyniku naboru 835
Uchwały: Ocena zasobów pomocy społecznej. 835
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wszczęciu... 829
Aktualności: Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. 826
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 823
Radni Rady Gminy.: Mariusz Olszówka - Przewodniczący Rady Gminy. 820
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 820
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r. 815
Radni Rady Gminy.: Arkadiusz Kotuła 815
Wybory do Parlamentu Europejskiego.: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów. 813
Komunikaty: Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego 812
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 811
Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność... 810
Zaproszenia: Zaproszenie na XXXII sesję Rady Gminy Krzeszów. 808
Aktualności: Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych.... 804
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 803
Zarządzenia: Zarządzenie Nr 154/13. 802
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 801
Radni Rady Gminy.: Michał Kutman 800
Radni Rady Gminy.: Adam Paruch 799
Komunikaty: Zawiadomienie o wydaniu dnia 12 czerwca 2013 decyzji znak SKO-402/E/791/2013... 797
Radni Rady Gminy.: Michał Kutman 796
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Bożena Klekacz - Skarbnik Gminy Krzeszów. 792
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 791
Zaproszenia: Zaproszenie na XXXIV sesję Rady Gminy Krzeszów. 791
Radni Rady Gminy.: Jan Pac. 790
Radni Rady Gminy.: Zbigniew Jajak. 789
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 788
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. 787
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o umorzeniu... 786