Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Statystyki

Zaproszenia: Zaproszenie na XXVI sesję Rady Gminy Krzeszów. 751
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 750
Aktualności: Informacja o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 750
Aktualności: Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych.... 747
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Roman Pydo - Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w... 745
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 744
Przetargi: Zapytanie ofertowe. 740
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 739
Radni Rady Gminy.: Adam Paruch 738
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- wniosek o wyrażenie opinii przez RDOŚ w Rzeszowie-... 738
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r. 736
Budżet.: Informacja z wykonania budżetu za II kwartał 2012 r. 733
Komunikaty: Ogłoszenie Marszałka Województwa Podkarpackiego 732
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o przeprowadzeniu... 732
Wybory do Parlamentu Europejskiego.: Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów. 728
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 728
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 727
Zaproszenia: Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Krzeszów. 726
Radni Rady Gminy.: Michał Kutman. 725
Przetargi: Zarządzenie Nr 227/14 Wójta Gminy Krzeszów z dnia 20 lutego 2014 r. 723
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 722
Aktualności: Nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej. 722
Uchwały: Uchwała Nr X/60/11 Rady Gminy Krzeszów z dnia 15.11.2011 r. 721
Przetargi: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 721
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 720
Zarządzenia: Zarządzenie Nr 258/10. 719
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Bożena Klekacz - Skarbnik Gminy Krzeszów. 718
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Bożena Klekacz - Skarbnik Gminy Krzeszów. 716
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 715
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - usługi. 713
Rejestr Instytucji Kultury: Księga Rejestrowa Instytucji Kultury. 712
Aktualności: Informacja na temat Wyprawki Szkolnej w roku szkolnym 2014/2015. 711
Komunikaty: Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego- obwieszczenie... 711
Zarządzenia: Zarządzenie Nr 2/11. 711
Radni Rady Gminy.: Mariusz Olszówka - Przewodniczący Rady Gminy. 710
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wszczęciu... 709
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o przeprowadzeniu... 709
Komunikaty: Zawiadomienie o wydaniu dnia 12 czerwca 2013 decyzji znak SKO-402/E/791/2013... 708
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o zebranym dotychczs... 708
Wybory do organów samorządu terytorialnego.: Uchwała Nr 7/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie z dnia 22 października... 708
Komunikaty: Decyzja środowiskowa- Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów o wydaniu decyzji... 703
Rejestr Instytucji Kultury: Księga Rejestrowa Instytucji Kultury. 702
Radni Rady Gminy.: Zbigniew Jajak. 700
Rejestr Instytucji Kultury: Rejestr Instytucji Kultury Gminy Krzeszów 699
Przetargi: Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy. 699
Pracownicy Urzędu wydający decyzje.: Halina Łoś - Kierownik Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej... 698
Aktualności: Informacja na temat realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność... 696
Zarządzenia: Zarządzenie Nr 147/13. 693
Radni Rady Gminy.: Kazimierz Torba. 690
Wybory do organów samorządu terytorialnego.: Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie z dnia 22 października... 689