Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urn wyborczych

Zawiadomienie o wyborze  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urn wyborczych

Załączniki:

zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf [346.16 KB]