Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki

Załączniki:

Obwieszczenie Wójta Gminy Harasiuki o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa linii napowietrznej SN 15 kV Tarnogród - Rudnik odgałęzienie Podolszynka Plebańska [341.18 KB]