Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 02.10.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.4.pdK.2019 Nazwa zadania: "Cząstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408 R dz. 756, 102418 R dz. 748/1 i cz. dz. 753"

Ogłoszenie nr 597661-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Cząstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408R dz. 756, 102418R dz. 748/1 i cz. dz. 753"

Numer sprawy:RG.271.4.dKB.2019 Nazwa zadania: "Cząstkowa przebudowa dróg gminnych w miejscowości Krzeszów: dr. 102408R dz. 756, 102418R dz. 748/1 i cz. dz. 753"

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 09.08.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.3.dKB.2019 Nazwa zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb".

Ogłoszenie nr 576642-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb"

Numer sprawy:RG.271.3.dKB.2019 Nazwa zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb"

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.04.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.3.śKD.2019 Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.2.dB..2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza"w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 12.04.2019 r.

Numer sprawy: RG.271.2.dB.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050