Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 04.10.2018 r.

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.7.pII.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - II przetarg

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 04.10.2018 r. »

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi

Przetargi

Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 719 145,00 zł.

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu - Usługi »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.8.pdg.2018 Nazwa zadania: "Przebudowa dróg w gminie Krzeszów - "Droga do Żołopy" w m. Sigiełki, ul. Sosnowa w m. Kamionka Kolonia, "Droga za Cebulą" w miejscowości Koziarnia"

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Przetargi

Ogłoszenie o zamowieniu - Roboty budowlane. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" II przetarg POBIERZ

czytaj więcej o Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniue "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360 m3/d w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.09.2018 r.

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018 Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd = 360 m3/d w miejscowości Krzeszów"

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 14.09.2018 r. »

Realizacja: IDcom.pl