Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg

czytaj więcej o Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie - II przetarg »

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Przetargi

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 17.07.2018 r. Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Przetarg nieograniczony "Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów - droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie"

czytaj więcej o Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania »

Informacja z sesji otwarcia ofert 13.07.2018 r.

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert 13.07.2018 r. Dotyczy zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

czytaj więcej o Informacja z sesji otwarcia ofert 13.07.2018 r. »

Ogłoszenie o przetargu nr 585542-N-2018 z dnia 9 lipca 2018 r.

Przetargi

Zadanie pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków” Numer sprawy: RG.271.6.K.RPO.2018 Link do folderu z dokumentacją: https://drive.google.com/drive/folders/1Y5StWJPE5sTWjVVDXcDA46D1612ExJzh?usp=sharing...

czytaj więcej o Ogłoszenie o przetargu nr 585542-N-2018 z dnia 9 lipca 2018 r. »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi "Droga do Piroga" dz. ew. 1939 w km 0+000 - 0+140 w miejscowości Kamionka Kolonia

Przetargi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Wykonanie „Przebudowy drogi „Droga do Piroga” dz. ew. 1939 w km 0+000 – 0-140 w miejscowości Kamionka...

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi "Droga do Piroga" dz. ew. 1939 w km 0+000 - 0+140 w miejscowości Kamionka Kolonia »

Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

Przetargi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Numer sprawy: RG.271.5.dKd-Ł.2018 Nazwa zadania: Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie

czytaj więcej o Przebudowa dróg w Gminie Krzeszów – droga w Krzeszowie Dolnym i Łazowie »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2018 r.

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.4.PSZOK.2.2018 "Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów" - II przetarg

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 24.05.2018 r. »

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r.

Przetargi

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r. II przetarg Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki Gmina Krzeszów

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.05.2018 r. »

Realizacja: IDcom.pl