Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów w roku 2017-2018

Ogłoszenie o zamówieniu bzp - nr 369515 z dnia 19.12.2016 r.

Załączniki:

ogloszenie_nr_369515.pdf [3.23 MB]
siwz__odpady_rok_20172018_krzeszow.pdf [1.08 MB]
zalaczniki_formularz_ofertowy.docx [59.62 KB]