Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Informacja z sesji otwarcia ofert 25.01.2018 r.

Znak sprawy RG.271.1.n.dK.2018 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

Załączniki:

informacja_z_sesji_otwarcia_ofert_25012018_r.pdf [248.77 KB]