Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Zapytanie ofertowe - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272”

ZAPYTANIE OFERTOWE
Gmina Krzeszów, ul. Rynek 2, 37 – 418 Krzeszów, NIP: 602 00 09 697 REGON 830409436 tel.  (015) 8798352,  fax (015) 8798254, zwana  dalej  Zamawiającym zaprasza do składania ofert na usługi o wartości poniżej 30 000 Euro netto pod nazwą Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania Przebudowa drogi gminnej nr 102437R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272

I.    TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie prowadzone na podstawie  art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U z 2017 r., poz. 1579).
Postępowanie prowadzone w trybie konkurencyjnego wyboru wykonawców na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu konkurencyjnego wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 106).

Data wytworzenia dokumentu: 17.01.2018 r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 stycznia 2018 14:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Pokora
Ilość wyświetleń: 168
18 stycznia 2018 09:31 Ewa Pokora - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_wykaz_osob.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 stycznia 2018 09:31 Ewa Pokora - Usunięcie załącznika [zalacznik_nr_2_wykaz_osob.docx] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 stycznia 2018 14:18 Ewa Pokora - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_5_projektumowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl