Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: RG.271.6.In.o.RPO.2018

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniue "Rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków do przepustowości Qśrd=360 m3/d w miejscowości Krzeszów"

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2018 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Zwolak
Ilość wyświetleń: 269
17 września 2018 13:57 Ewa Zwolak - Dodanie załącznika [ogloszenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 września 2018 13:56 Ewa Zwolak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl