Gmina Krzeszów

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

Uchwały

W sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia realizacji zadań własnych w zakresie przetwarzania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

czytaj więcej o Uchwała Nr XI/81/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r. »

Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

Uchwały

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XI/80/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r. »

Uchwała Nr XI/79/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

Uchwały

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat.

czytaj więcej o Uchwała Nr XI/79/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r. »

Uchwała Nr XI/78/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

Uchwały

W sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Gminny Zakład Sportu i Rekreacji "Błękitny San" w Krzeszowie.

czytaj więcej o Uchwała Nr XI/78/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r. »

Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

Uchwały

W sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

czytaj więcej o Uchwała Nr XI/76/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r. »

Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

Uchwały

W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XI/74/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r. »

Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r.

Uchwały

W sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Krzeszów.

czytaj więcej o Uchwała Nr XI/72/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 29.11.2019 r. »

Realizacja: IDcom Group Sp. z o.o.