Uchwały

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Raport o Stanie Gminy Krzeszów w za 2019 rok.

Procedura udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy (art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym). Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 tj.) wójt, co roku do 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności wójta...

Uchwała Nr XIII/102/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego w budynku zlokalizowanym przy ul. Rynek 32 w Krzeszowie.

Uchwała Nr XIII/101/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

Uchwała Nr XIII/100/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszów na rok 2020.

Uchwała Nr XIII/99/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Uchwała Nr XIII/98/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała Nr XIII/97/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Krzeszów.

Uchwała Nr XIII/95/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie przyjęcia gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krzeszów na lata 2020-2022.

Uchwała Nr XIII/94/20 Rady Gminy Krzeszów z dnia 31.01.2020 r.

W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.