Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 283/18

W sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 282/18

W sprawie powołania zespołu ds. monitoringu realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzeszów na lata 2016-2025.

Zarządzenie Nr 281/18.

W sprawie przedstawienia Radzie Gminy Krzeszów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2017 oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2017.

Zarządzenie Nr 280/18.

W sprawie przyjęcia projektu uchwał rady gminy.

Zarządzenie Nr 279/18.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 278/18.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 277/18.

W sprawie ogłoszenia naboru wniosków na realizacje zadań związanych z rozwojem sportu na terenie Gminy Krzeszów w roku 2018.

Zarządzenie Nr 276/18.

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 275/18.

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 klas piewszych publicznych szkół podstawowycvh dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszów.

Zarządzenie Nr 274/18.

W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszów.