Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Zarządzenie Nr 273/18.

W sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia nauczycieli.

Załączniki:

Treść dokumentu. [957.38 KB]
Załącznik Nr 1. [344.6 KB]
Załącznik Nr 2 (Regulamin przyznawania dofinansowania doskonalenia nauczycieli). [497.77 KB]
Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania dofinansowania doskonalenia nauczycieli. [360.64 KB]
Załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania dofinansowania doskonalenia nauczycieli. [331.5 KB]