Pracownicy Urzędu wydający decyzje.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Stanisław Nowakowski - Wójt Gminy Krzeszów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Urszula Golec - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zofia Jeż - Dyrektor Przedszkola Gminnego w Krzeszowie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wiesław Kasperek - Zastępca Wójta Gminy Krzeszów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Bożena Klekacz - Skarbnik Gminy Krzeszów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Arkadiusz Kotuła - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzeszowie.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Robert Kowal - Sekretarz Gminy Krzeszów.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Małgorzata Kuś - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bystrem.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Ewa Małek - Inspektor d/s wymiaru podatków.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.