Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Marian Skakuj

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załączniki:

Treść oświadczenia. [1.57 MB]