Wybory do organów samorządu terytorialnego. (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie z dnia 03.10.2018 r.

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzeszów.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Nisku z dnia 01.10.2018 r.

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Niżańskiego.

Postanowienie Nr 192/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28.09.2018 r.

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie z dnia 13.09.2018 r.

O składzie, pełnionych funkcjach, siedzibie oraz pełnionych dyżurach.

Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Wyborczej z dnia 12.09.2018 r.

W sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r.

W sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów...