Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat dotyczący zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz ograniczonego trybu pracy Urzędu Gminy Krzeszów, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych może zostać przesłane w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej do dnia...

Obwieszczenie Wójta Gminy Krzeszów z dnia 14 lutego 2020 r.

W sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.

W sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.