Aktualności - archiwum (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urn wyborczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urn wyborczych

Zapytanie ofertowe - urny wyborcze

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: urn wyborczych Zamawiający: GMINA KRZESZÓW Przedmiot zamówienia: Urny wyborcze zgodnie

Zmiana godzin dyżurów punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzeszowie.

Od dnia 18 lutego 2016 r. (piątek) Fundacja „Masz Prawo” z Tarnobrzega, prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nisku, z filią w Krzeszowie, pełnić będzie dyżury w Krzeszowie w każdy piątek od godz. 11.30 do godz. 16.00 sala narad Urzędu Gminy w Krzeszowie.