Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nowe świadczenie "Za życiem".

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie informuje, że z dniem 1 stycznia 2017 roku ośrodek przystąpił do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1860). Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym...

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urn wyborczych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę urn wyborczych

Zapytanie ofertowe - urny wyborcze

ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę: urn wyborczych Zamawiający: GMINA KRZESZÓW Przedmiot zamówienia: Urny wyborcze zgodnie

Zmiana godzin dyżurów punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Krzeszowie.

Od dnia 18 lutego 2016 r. (piątek) Fundacja „Masz Prawo” z Tarnobrzega, prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nisku, z filią w Krzeszowie, pełnić będzie dyżury w Krzeszowie w każdy piątek od godz. 11.30 do godz. 16.00 sala narad Urzędu Gminy w Krzeszowie.

Konsultacje społeczne.

Dotyczy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krzeszów.