Przetargi - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wstępne zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy; MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych; MODUŁ III: Kurs - Kasjer handlowy.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kamionka.

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kamionka.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych, wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oddziału przedszkolnego w Bystrem.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dostosowanie pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Bystrem.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych. MUDUŁ III: kasjer handlowy.

Zapytanie ofertowe.

Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych, wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki nad dziećmi oddziału przedszkolnego w Bystrem.

Zapytanie ofertowe.

Dostosowanie pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego w Bystrem.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków.

Zapytanie ofertowe.

MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych. MUDUŁ III: kasjer handlowy.