Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dotyczy zadania: Dostawa i montaż linii do segregacji odpadów komunalnych i wdrożenie systemu segregacji zmieszanych odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki.

Załączniki:

sigielki.pdf [181.27 KB]