Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Krzeszów
https://bip.krzeszow.pl

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia: MODUŁ I: Warsztaty z doradcą zawodowym w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, MODUŁ II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Załączniki:

Treść dokumentu. [186.16 KB]