Uchwały

Wybierz rok

Uchwała Nr XXV/182/13 Rady Gminy Krzeszów z dnia 04.07.2013 r.

W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, zespołach szkół i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszów.