Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Łazów.

Ogłoszenie Wójta Gminy Krzeszów o przetargu ustnym nieograniczonym.

Dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Sigiełki.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Plan zamówień publicznych na 2020 rok

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 27.01.2020 r.

Numer sprawy: RG.271.5.fK.2019 Nazwa zadania: "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" na dz. 618, 751 obręb Krzeszów Osada j. ew. Krzeszów

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Odpowiedzi na pytania do przetargu : "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" Działając na podstawie art. 4, 38 i 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Gmina Krzeszów, w wyniku wprowadzonej modyfikacji treść SIWZ, zawiadamia o zmianie...

Odpowiedzi na pytania do przetargu

Odpowiedzi na pytania do przetargu : "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów"