Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetargi

Nazwa zadania: " Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. nr ewid. 1 na odcinku 350 mb."

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty. »

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 09.08.2019 r.

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.3.dKB.2019 Nazwa zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Bystre na dz. o nr ewid. 1 na odcinku 350 mb".

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 09.08.2019 r. »

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego.

Przetargi

Dotyczy zadania pn. Wykonanie opinii/ekspertyzy w dziedzinie hydrologii, stosunków wodnych lub meriolacji wodnych dotyczącej naruszenia stosunków wodnych.

czytaj więcej o Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w trybie zapytania ofertowego. »

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.04.2019 r.

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.3.śKD.2019 Nazwa zadania: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 17.04.2019 r. »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.2.dB..2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza"w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Informacja o treści złożonych ofert w dniu 12.04.2019 r.

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.2.dB.2019 Nazwa zadania: Przebudowa drogi "Droga do Bednarza" w miejscowości Kamionka Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+050

czytaj więcej o Informacja o treści złożonych ofert w dniu 12.04.2019 r. »

Ogłoszenie nr 531960-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny"

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.3.śKD.2019 Nazwa zadania: "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny" Link do folderu z dokumentacją: https://drive.google.com/drive/folders/11uzH-2v72gvgaVvgzNqVqvqxUDkTSzm3?usp=sharing

czytaj więcej o Ogłoszenie nr 531960-N-2019 przetarg nieograniczony pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny" »

Realizacja: IDcom.pl