Gmina Krzeszów

Przetargi zobacz archiwum »

Wyszukiwarka

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Zawiadomiemienie o wyborze najkorzystniejsze oferty.

Przetargi

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”.

czytaj więcej o Zawiadomiemienie o wyborze najkorzystniejsze oferty. »

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi.

Przetargi

Nazwa zadania - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w 8 miejscowościach Gminy Krzeszów".

czytaj więcej o OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. »

Zapytanie ofertowe.

Przetargi

Zadanie pod nazwą ,, Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Krzeszów”

czytaj więcej o Zapytanie ofertowe. »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Numer sprawy: RG.271.7.pII.K.RPO.2018 Nazwa zadania: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej a Aglomeracji Krzeszówpoprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków - II przetarg".

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Informacja z sesji otwarcia ofert 20.11.2018 r.

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 20.11.2018 r. Nazwa zadania: Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Krzeszów i obsługę PSZOK w Sigiełkach w latach 2019-2020.

czytaj więcej o Informacja z sesji otwarcia ofert 20.11.2018 r. »

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetargi

Numer sprawy: SKR3051/5/18 Nazwa zadania: Usługa udzielenia kredytu bankowego w kwocie 719 145,00 zł.

czytaj więcej o Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty »

Informacja z sesji otwarcia ofert 18.10.2018 r.

Przetargi

Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 18.10.2018 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę udzielenia kredytu bankowego.

czytaj więcej o Informacja z sesji otwarcia ofert 18.10.2018 r. »

Realizacja: IDcom.pl