Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 77/12.

W sprawie ustalenia na 2012 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.