Zarządzenia

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 209/13.

W sprawie udzielenia pracownikom socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych oraz odbierania oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie Nr 89/12.

W sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszowie dotyczącego podpisania aneksu i realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 Działania 7.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII-Promocja Integracji...