Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wszczęciu postepowania administracyjnego.

Dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługi wodne polegające na poborze wód powierzchniowych rzeki San.