Budżet.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszowie za rok 2019.

Gminny Ośrodek Kultury w Krzeszowie

Informacja dodatkowa 2019.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Krzeszów

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31.12.2019 r.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Krzeszów

Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na 31.12.2019 r.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Krzeszów

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na 31.12.2019 r.

Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół i Przedszkoli Gminy Krzeszów

Informacja dodatkowa 2019.

Szkoła Podstawowa w Bystrem