Wybory do organów samorządu terytorialnego.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan dyżuru Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie.

Dotyczy wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Nr 67/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 18.03.2019 r.

W sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.

Postanowienie Nr 66/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 18.03.2019 r.

W sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie.

Zarządzenie Nr 45/19 Wojewody Podkarpackiego z dnia 15.02 2019 r.

W sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Krzeszów w okręgu wyborczym nr 6 i nr 13.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie z dnia 03.10.2018 r.

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Krzeszów.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej w Nisku z dnia 01.10.2018 r.

O zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Niżańskiego.

Postanowienie Nr 192/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 28.09.2018 r.

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Krzeszowie z dnia 13.09.2018 r.

O składzie, pełnionych funkcjach, siedzibie oraz pełnionych dyżurach.

Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Wyborczej z dnia 12.09.2018 r.

W sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Rzeszowie oraz o jej siedzibie i pełnionych dyżurach.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13.08.2018 r.

W sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów...